Filharmonia Kaliska ::: oficjalna strona internetowa

2019-09-20

100-lecie PSM I i II st. im. H. Melcera w Kaliszu

Koncert jubileuszowy

 

20 września 2019
Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej
godz. 19.00

Karol Kurpiński - Uwertura do opery „Dwie Chatki”

Dorota Szczepaniak - fortepian
Henryk Melcer - I Koncert fortepianowy e-moll, cz. I

Marek Maciejewski - klarnet
Karol Kurpiński - Koncert klarnetowy 

Kristine Harutyunyan - skrzypce
Henryk Wieniawski - II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22, cz. I

Justyna Wieruszewska-Biniek - sopran
Stanisław Moniuszko - Aria Halki "Gdyby rannym słonkiem" z II aktu opery "Halka"
Stanisław Moniuszko - Aria Hrabiny "Zbudzić się z ułudnych snów" z III aktu opery "Hrabina


Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
Zbigniew Goncerzewicz - dyrygent
 


 

Ta szkoła jest szkołą ludzi niezwykłych, nietuzinkowych, utalentowanych i bardzo pracowitych. To właśnie jej uczniowie, a następnie absolwenci, tworzą historię naszej szkoły.
Maria Pawelec
Dyrektor PSM I i II st. im. Henryka Melcera w Kaliszu


Jednym z punktów obchodów jubileuszu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
H. Melcera w Kaliszu jest koncert w Filharmonii Kaliskiej. To również nawiązanie do historii szkoły. Zarówno w pierwszym składzie orkiestry, z 1974 roku, jak i w obecnym, są jej absolwenci.
Solistami koncertu będą również absolwenci szkoły, koncert poprowadzi Zbigniew Goncerzewicz.

 

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY
Rodowodu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.H. Melcera w Kaliszu należy szukać w prywatnych szkołach muzycznych działających w tym mieście na przełomie XIX i XX wieku, a także
w dziejach Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego.
Projekt założenia szkoły społecznej mógł stać się realny jednak dopiero z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
Władze miasta i powiatu wygospodarowały na ten cel pewne kwoty i przy aprobacie Ministerstwa Kultury i Sztuki pierwsze zajęcia w nowej placówce artystycznej Kalisza rozpoczęły się 20 września 1919r.
Do roku szkolnego 1927/28 szkoła nosiła nazwę: „Szkoła muzyczna Kaliskiego Towarzystwa Muzycznego”, zaś w następnym roku szkolnym w nazwie placówki znajdowało się już imię patrona. Nowa nazwa brzmiała: „Szkoła muzyczna im. Fryderyka Chopina przy Towarzystwie Muzycznym w Kaliszu”. Z wiarygodnych źródeł wynika, że nazwa ta obowiązywała do czasu wybuchu II wojny światowej.
W roku wybuchu II wojny światowej, Niemcy zamknęli szkołę, a Towarzystwo zawiesiło działalność. Reaktywowanie nastąpiło w 1945 r.
Zadania zorganizowania szkoły podjął się wówczas przybyły do Kalisza pełnomocnik władz wojewódzkich d.s. szkolnictwa muzycznego w województwie poznańskim Oskar Ruppel. Początkowo, w maju 1945 r. powstał Miejski Instytut Muzyczny.
W roku 1948 na podstawie Ustawy o Ustroju Szkolnictwa Artystycznego władze wojewódzkie w Poznaniu powołały w ramach dotychczasowego Miejskiego Instytutu Muzycznego dwie jednostki:
Szkołę Muzyczną i Średnią Szkołę Muzyczną. Rada Pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem o nadanie szkołom imienia Henryka Melcera.
Szkołom nadal patronowało Kaliskie Towarzystwo Muzyczne i nadal mieściły się one w jego gmachu, jednakże z momentem ich utworzenia nastąpiło przekazanie budynku, w którym się mieściły – wraz z całym majątkiem.
W następnych latach rozwój szkół był niezwykle dynamiczny. Kształciła się coraz liczniejsza grupa młodzieży, a kształcenie obejmowało coraz to nowe kierunki.
Rok 1965 przyniósł znaczącą poprawę warunków lokalowych – szkołę rozbudowano i przebudowano stary budynek. Dzięki tej inwestycji szkoła zyskała 16 klas do zajęć indywidualnych, dwie sale wykładowe, aulę dla 80 uczniów, 6 pomieszczeń służbowych i piękną salę koncertową.
Z dniem 1 września 1968 r. na podstawie zarządzenia Ministerstwa Kultury i Sztuki obie szkoły muzyczne w Kaliszu połączono w nową jednostkę organizacyjną i budżetową pod nazwą Państwowa
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu i pod taką nazwą funkcjonuje ona z powodzeniem do dziś. Z murów naszej szkoły wyszli absolwenci, spośród których bardzo wielu kontynuowało naukę, a później karierę muzyczną.
Dziś w szkole uczy się ponad 300 uczniów i pracuje ponad 50 pedagogów. Obecnie dyrektorem jest mgr Maria Pawelec, a wicedyrektorem mgr Liwio Szumała.

źródło:
Program obchodów 100-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu
 

Normalny: 30 zł
Ulgowy: 20 zł
Melomani do lat 18 - 10 zł

Rezerwacja pod numerem telefonu 62 757 07 48   

Kup bilet

Przeczytaj również


2020-01-31
MAGIA KINA

muzyka filmowa ubiegłego stulecia w symfonicznych aranżacjach Marcina Mirowskiego 

czytaj więcej

2020-01-17
ROK TADEUSZA KULISIEWICZA

koncert na zakończenie obchodów

czytaj więcej

2020-01-10
KONCERT NOWOROCZNY 2020

 Nathalie de Montmollin

czytaj więcej


2019-12-13
ROSYJSKIE PEJZAŻE

HAYOUNG CHOI

czytaj więcejFilharmonia Kaliska
Al. Wolności 2, 62-800 Kalisz

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Copyright © by FilharmoniaKaliska.pl
Engine by erykszolc.com | Design by Tomek Wolff
BIP