Filharmonia Kaliska ::: oficjalna strona internetowa

Paweł Kotla

PAWEŁ KOTLA

p.o. Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Kaliskiej

Paweł Kotla – dyrygenturę studiował u Ryszarda Dudka i Bogusława Madeya na Akademii Muzycznej w Warszawie i Accademia Chigiana w Sienie. Studia podyplomowe w zakresie muzykologii i praktyki wykonawczej ukończył na Uniwersytecie w Oksfordzie u Andrew Parrotta. Prócz tego brał udział w kursach mistrzowskich w Wiedniu, Innsbrucku, Bressanone i u legendarnego fińskiego profesora Jormy Panuli.

Jako asystent pracował z takimi dyrygentami jak Sir Simon Rattle, Valery Giergiew, otrzymując doskonałe opinie m.in. od Sir Colina Davisa („Paweł Kotla to dyrygent posiadający godny uwagi talent. Z przyjemnością zarekomendowałbym go każdemu”), Sir Neville’a Marrinera i Yuri Temirkanova.

Dyrygował w Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Czechach, Gruzji, Hiszpanii, Mołdawii, Monako, Niemczech, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainie i Wielkiej Brytanii, w takich słynnych salach jak Royal Albert Hall, Royal Festival Hall i Barbican Hall w Londynie, Opera Narodowa Ukrainy w Kijowie, Filharmonia Berlińska, Opera Królewska w Madrycie, Berwaldhallen w Sztokholmie, Opera w Sao Paulo i Wielka Sala Filharmonii w Petersburgu m. in. z London Symphony Orchestra, Orquestra Sinfônica Municipal de Sao Paulo, Narodową Filharmonią Gruzji, Drottningholm Barockensemble, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, City of Birmingham Symphony Orchestra, Birmingham Contemporary Music Group, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Ukrainy, Narodową Orkiestrą Kameralną Gruzji – Georgian Sinfonietta, Państwową Filharmonią Białorusi, Państwową Orkiestrą Kameralną Białorusi i z jedną z czołowych orkiestr kameralnych Europy London Mozart Players. Prestiżowy Sunday Times napisał o jego koncercie: „To była doskonała lekcja dyrygowania. Dyrygowanie jest tajemniczą sztuką, ale najwyraźniej w tym wypadku dzieli swoją naturę z siłami żywiołów.” Był pierwszym polskim dyrygentem swojego pokolenia, który wystąpił z jedną z najlepszych orkiestr świata Filharmonią im. Dymitra Szostakowicza w St. Petersburgu. W Polsce występował z niemal wszystkimi polskimi filharmoniami, Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Filharmonią Narodową, Baltic Neopolis Orchestra, Elbląską Orkiestrą Kameralną, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Radomską Orkiestrą Kameralną, Operą na Zamku w Szczecinie i Warszawską Operą Kameralną. Nagrywał z Polską Orkiestrą Radiową i regularnie prowadzi projekty nagraniowe Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Współpracował także z Wydziałem Studiów Operowych Guildhall School of Music w Londynie. Dyrygował orkiestrami uczelni muzycznych w Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Kiszyniowie, Londynie, Manchesterze i Tbilisi. Prowadził kursy mistrzowskie na akademiach muzycznych w Bydgoszczy i Warszawie.

W kwietniu 2004 r. otrzymał medal Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W czerwcu 2007 r. wygrał konkurs Fundacji Murray-Smith Laird i London Symphony Orchestra, dzięki któremu wyróżniony został zaproszeniem do współpracy z orkiestrą w ramach prestiżowego programu objętego osobistym patronatem Sir Colina Davisa. W styczniu 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wręczył mu najstarsze polskie odznaczenie regionalne – Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Z Młodzieżową Orkiestrą Unii Europejskiej (EUYO) otwierał obchody 50-lecia Parlamentu UE. Tym samym stając się pierwszym dyrygentem w historii, który wystąpił w sali obrad Parlamentu Europejskiego i jak dotąd jedynym polskim artystą, który znalazł się w gronie takich dyrygentów jak Claudio Abbado, Herbert von Karajan, Sir Colin Davis, którzy dyrygowali tym zespołem.

Był twórcą i dyrektorem artystycznym najbardziej spektakularnego sukcesu programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w UE w 2011 r. - I, CULTURE Orchestra. Wraz z zespołem tym odbył pod patronatem Prezydenta RP tournée po najbardziej prestiżowych salach koncertowych 7 stolic europejskich i wystąpił na uroczystym koncercie w Filharmonii Narodowej 11 listopada 2011 - roku Prezydencji. W latach 2005-2006 był szefem artystycznym Płockiej Orkiestry Symfonicznej, a w latach 2016-2017 Opery i Filharmonii Podlaskiej. We wrześniu 2019 r. objął funkcję Pierwszego Dyrygenta Gościnnego Filharmonii Dolnośląskiej. Od listopada 2020 r. pełni obowiązki Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Kaliskiej.

Paweł Kotla - born in Szczecin in his native Poland, graduated from the Secondary School of Music in Poznań and studied conducting with Ryszard Dudek and Bogusław Madey at the Chopin Academy of Music in Warsaw and at Accademia Chigiana in Sienna. He completed his post-graduate studies in musicology and performance practice at the University of Oxford with Andrew Parrott. In addition, he took part in master classes in Vienna, Innsbruck, Bressanone and the legendary Finnish professor Jorma Panula.

As an assistant he worked with conductors such as Sir Simon Rattle, Valery Giergiew and Sir Colin Davis (who wrote "Pawel Kotla is a conductor of considerable talent. I would gladly recommend him to everyone"), Sir Neville Marriner and Yuri Temirkanov. He performed in Austria, Belarus, Belgium, Brazil, Czech Republic, France, Georgia, Germany, Moldova, Monaco, Poland, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine and United Kingdom, in such famous concert halls as Royal Albert Hall, Royal Festival Hall and Barbican Hall in London, National Opera of Ukraine in Kiev, the Berlin Philharmonic, the Royal Opera in Madrid, the Berwaldhallen in Stockholm, the Opera in Sao Paulo and the Grand Hall of the St. Petersburg Philharmonic among others. He conducted the London Symphony Orchestra, Orquestra Sinfônica Municipal de Sao Paulo, National Philharmonic of Georgia, Drottningholm Barockensemble, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, City of Birmingham Symphony Orchestra, Birmingham Contemporary Music Group, National Symphony Orchestra of Ukraine, National Chamber Orchestra of Georgia - Georgian Sinfonietta, State Philharmonic of Belarus, State Chamber Orchestra of Belarus and London Mozart Players. The prestigious London Sunday Times wrote about his concert at the Royal Festival Hall: "It was an inadvertent lesson in conducting. His sheer physical power, at the age of 39, did seem to be transmitted directly to the players … Conducting is a mysterious art, but evidently also partakes of the nature of an elemental force". He was the first Polish conductor of his generation who performed with one of the best orchestras in the world the Philharmonic of St. Petersburg. In Poland, he performed with almost all Polish philharmonic orchestras, Sinfonia Varsovia, Beethoven Academy Orchestra, National Philharmonic in Warsaw, Baltic Neopolis Orchestra, Elbląg Chamber Orchestra, Toruń Symphony Orchestra, Radom Chamber Orchestra, Opera at the Castle in Szczecin and Warsaw Chamber Opera. He recorded with the Polish Radio Orchestra in Warsaw and the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice.

He collaborated with the Department of Opera Studies at the Guildhall School of Music in London. He also conducted student orchestras in London, Warsaw, Poznań, Katowice, Szczecin, Chisinau and Tbilisi. He ran master classes at music academies in Bydgoszcz and Warsaw in Poland.

In April 2004 he received the medal of the Polish Association of Choirs and Orchestras. In January 2016, the West Pomeranian region of Poland presented him with the oldest Polish regional distinction - the Golden Honorary Medal of the West Pomeranian Griffin. In 2008 he opened the celebrations of the 50th anniversary of the European Union with the European Union Youth Orchestra (EUYO) becoming the first Polish conductor who conducted that distinguished orchestra.

He was the founder and the first artistic director of the most spectacular success of the cultural programme of the Polish Presidency of the European Union in 2011 - I, CULTURE Orchestra. Together with the orchestra, he held the tour of the most prestigious concert halls of 7 European capitals under the patronage of the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski and performed at a gala concert at the National Philharmonic Hall in Warsaw on November 11, 2011 – the Polish National Day of the year of the Presidency.

In 2005-2006 he was the artistic director of the Płock Symphony Orchestra, and 2016-2017 of the Podlasie Opera and Philharmonic. He was a juror of such competitions as the Polish National Competition for Young Conductors in Bialystok, the Audite International Conducting Competition in Radom, and the "Eurovision Young Musician of the Year" Competition in 2016. In September 2019 he was appointed the Principal Guest Conductor of Lower Silesian Philharmonic. From November 2020 he holds the position of the acting General Manager and Artistic Director of the Kalisz Philharmonic.

Lipiec 2021

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Filharmonia Kaliska
Al. Wolności 2, 62-800 Kalisz

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Copyright © by FilharmoniaKaliska.pl
Engine by erykszolc.com | Design by Tomek Wolff
BIP