Filharmonia Kaliska ::: oficjalna strona internetowa

Regulamin wstępu, Wytyczne, Oświadczenie dla publiczności Filharmonii Kaliskiej

w trakcie epidemii COVID-19

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące organizowania koncertów i imprez w salach koncertowych. Ponieważ z limitu dostępnych miejsc wyłączone są osoby zaszczepione, Filharmonia umożliwia zakup biletów z certyfikatem dla osób, które dobrowolnie oświadczą, że są zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2. Zakupu można dokonać w Kasie Filharmonii.

Bilety z certyfikatem w sprzedaży on-line będą sukcesywnie wprowadzane na wybrane koncerty, w których frekwencja może przekroczyć dopuszczalne limity.

Osoba posługująca się biletem dla osoby zaszczepionej będzie musiała przed wstępem na koncert okazać zaświadczenie o zaszczepieniu w formie papierowej lub QR. W sytuacji, kiedy osoba posługująca się biletem dla osoby zaszczepionej nie okaże zaświadczenia o zaszczepieniu wydanego dla siebie, nie będzie ona mogła uczestniczyć w koncercie, a klient, który dokonał zakupu biletu/biletów nie będzie miał prawa do żądania zwrotu środków za niewykorzystany bilet.

Powyższe dotyczy tylko i wyłącznie koncertów organizowanych przez Filharmonię Kaliską.


WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW FILHARMONII KALISKIEJW ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2
W celu zapewnienia bezpieczeństwa ogranicza się liczbę miejsc dla publiczności niezweryfikowanej pod względem szczepień przeciw SARS-CoV-2 na koncertach w Filharmonii Kaliskiej zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie, przez cały czas przebywania na terenie Filharmonii Kaliskiej (również w czasie koncertu).
Filharmonia zapewnia publiczności płyny dezynfekcyjne oraz dostęp do bieżącej ciepłej wody, mydła w każdej toalecie.
Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępuco najmniej 1,5 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia.

Regulamin wstępu na koncerty Filharmonii Kaliskiej

Wytyczne dla uczestników koncertów Filharmonii Kaliskiej

Oświadczenie uczestnika koncertuUWAGA!


Prosimy aby wszystkie osoby zaszczepione posiadające unijny certyfikat zaszczepienia przeciwko SARS-CoV-2, okazały je obsłudze w dniu wydarzenia przed wejściem do sali koncertowej.


Certyfikat/zaświadczenia przedstawiają Państwo jedynie do wglądu – nie gromadzimy ani nie przetwarzamy tych danych w żaden sposób.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu, przed wejściem na koncert będą proszone o wypełnienie krótkiego oświadczenia zawierającego swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu/adres email. Oświadczenie dostępne jest również w kasie biletowej oraz na stronie Filharmonii Kaliskiej. Wypełnione oświadczenie należy przekazać obsłudze podczas okazania biletu w dniu koncertu. Oświadczenia są trwale niszczone w niszczarce po upływie 14 dni od daty koncertu.


Abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury prosimy o przybycie na miejsce z 30 minutowym wyprzedzeniem.

Prosimy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności – możliwe będzie kierowanie Państwa do różnych wyjść znajdujących się w obiekcie.


Liczymy na zrozumienie konieczności podjęcia powyższych kroków oraz mamy nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji kiedy nieprzestrzeganie którejkolwiek z wskazanych wytycznych, będzie przyczyną poproszenia takiej osoby o opuszczenie sali i nieuczestniczenie w wydarzeniu.Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Kaliska z siedzibą w Kaliszu przy Alei Wolności 2,NIP 618-004-23-50. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się biurem Filharmonii Kaliskiej pod numerem 62 7676490, lub z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@filharmoniakaliska.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

4. W związku z panującą pandemią SARS-CoV-2 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.

5. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia organizacji wydarzenia.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkujące możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu.


Filharmonia Kaliska
Al. Wolności 2, 62-800 Kalisz

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej
Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Copyright © by FilharmoniaKaliska.pl
Engine by Eryk Szolc | Design by Tomek Wolff
BIP